„Старият Перник“ - картини от колекцията на ХГ - Перник

"Старият Перник" - изложба с десет ценни  картини от фонда на Художествена галерия - Перник, беше открита на

5 октомври в галерия "При кмета".

Тя представя пейзажи от миналото на миньорския град и ни зарежда с носталгично настроение.

Сред представените майстори на четката са Стефан Георгов, Любен Гайдаров, Владимир Егер и други.

Изложбата е посветена на Деня на град Перник.