История

Художествена Галерия Перник е създадена през 1958 г. с решение на ОНС за създаване на галерия към Двореца на културата. Открита е на 08.09.58г. с експозиция наброяваща 60 произведения /живопис и скулптура/, на работили и работещи в Перник художници и скулптури. Сред тях са бившите учители Николай Евров и Стефан Георгов, Павел Вълков, Павел Францалийски, Петър Морозов, Атанас Жеков, тогава младия Любен Гайдаров, а също и Иван Войнов и Владимир Егер.

Сега фондът съдържа над 1500 съвременни творби на български и чужди автори групирани в следните отдели :

- живопис

- графика

- скулптура

- приложни изкуства

- фотография

Във фонда на галерията има работи на майстори като Златю Бояджиев , Борис Иванов, Любомир Далчев, Иван Фунев, Дечко Узунов и Никола Танев.

Експозиционната площ от 320 квадратни метра е разпределена в три изложбени зали - галерия „Любен Гайдаров”, галерия „Кракра” -създадена през 1993 г. и галерия АРТсалон - създадена през 1996 г..

Годишно през тях преминават над 8000 посетители - българи и чужденци. ХГ ПЕРНИК организира разнообразни изложби: самостоятелни и общи, от фонда и гостуващи. Работи съвместно с СБХ, НХА, НМБИИ-Националната галерия, НБУ, Италианския и Полския културни институти в София, Дружеството на художниците в гр.Шабац в Сърбия. Освен изложби, галерията организира традиционния пленер по живопис Art Studio/ Рударци.