Любен Гайдаров

1906г. Русе–2004г.Перник

През дългия си житейски и творчески път художникът създава значителен брой пейзажи, натюрморти, портрети и композиции, в които централно място заема човекът. Роден в Русе, той завършва Художествената академия в София. Безработицата и липсата на средства го принуждават да търси учителско място, като последователно работи в Пирдоп, Петрич и Перник. Освен като живописец Любен Гайдаров изиграва голяма роля в културния живот на Перник. Той е един от основателите на групата на Съюза на българските художници в Перник и известно време е неин секретар. Освен това е един от инициаторите за създаване на Художествена галерия в града, която днес носи неговото име.

 

Briketna fabrika
Briketna fabrika