Найден Петков

1918 г. в с. Видраре, Софийски окръг. – 1990г. София
1942 г. завършва Живопис в Художествената академия.
Найден Петров работи и като художник - постановчик

Награден с ордените "Кирил и Методий" - I ст. (1959 и 1963), "Червено знаме на труда" (1968), "НРБ" - I ст. (1978); лауреат на Димитровска награда (1978). Получава много награди на КИК и СБХ, наградата "Захарий Зограф" от ОНС- София (1973), "Наградата на София" (1985)

Натюрморт с гъбиНатюрморт с гъби