Румен КойновРумен Койнов

Румен Койнов е роден в България през 1964г. След като завършва обучението си в Техничесния университет в София се премества заедно със съпругата си Елена Койнова, в Пловдив.Тук той участва в многобройни изложби и успява да си изгради репутация като един от най-интересните млади фотографи. През 2000 година емигрира в Бразилия заедно със съпругата си.

Заминаването за Манауш донася на Румен професионално признание и икономическа сигурност. В хаотичната, бликаща от енергия атмосфера на този огромен град на брега на Рио Негро и в джунглите на Амазония той намира онази частица вдъхновение, която сякаш му е липсвала в България.

Понастоящем РУМЕН КОЙНОВ работи съвместно с немския писател Румен М. Еверт върху книга с нови фотографии, заснети в българия през последните няколко години.