Стефан Георгов

06.03.1899г. във Варна

ХА  гр.София /1928г./ при проф. Цено Тодоров

работи в областта на живописта-пейзаж

1932г. до 1948г. учителства в Перник и София

1969г.-награден с орден „Кирил и Методий”-II степен

Църквата в селотоЦърквата в селото